Blog
Làm thế nào để giải quyết reCaptcha v3 và nhận được điểm giống như con người (>0,7-0,9)

Làm cách nào để giải quyết reCaptcha v3 và đạt điểm cao (>0.7–0.9)

Logo of Capsolver

CapSolver Blogger

How to use capsolver

07-Nov-2023

How to solve reCaptcha v3

🤙 Bước 1: Đăng ký tài khoản trên capsolver.com

Để bắt đầu sử dụng capsolver, bạn cần đăng ký một tài khoản.
Truy cập vào trang web và nhấp vào nút "Đăng ký". Bạn sẽ được yêu cầu nhập địa chỉ email và tạo mật khẩu. Sau khi cung cấp thông tin cần thiết, nhấp vào nút "Đăng ký" để tạo tài khoản của bạn.

Sign up capsolver

🔖 Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản

Trước khi bạn có thể bắt đầu giải quyết reCaptcha v3, bạn cần nạp tiền vào tài khoản capsolver.com của mình. Nhấp vào nút "Nạp tiền" và chọn phương thức thanh toán ưa thích của bạn. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình thanh toán.

🤖 Làm thế nào để giải quyết reCaptcha v3

👏 Trước khi chúng ta bắt đầu giải quyết reCaptcha v3, có một số yêu cầu và điểm cần chú ý.
🔒 Yêu cầu:

 • Khóa Capsolver
 • Proxy
  Proxy là tùy chọn, nhưng luôn khuyến nghị sử dụng proxy riêng cho reCaptcha v3 vì địa chỉ IP rất quan trọng.

⚠️ Điểm cần chú ý nếu không tuân thủ, kết quả sẽ không hợp lệ:

 • pageAction cần phải chính xác. Kiểm tra blog này để tìm hiểu làm thế nào để có được đúng pageAction, click here
 • websiteUrl cần phải chính xác.
 • proxy cần phải tốt. Nếu bạn sử dụng ReCaptchaV3TaskProxyless, điều này không cần thiết. Chỉ dùng cho ReCaptchaV3Task.
  Như đã đề cập trước đó, có thể rằng nếu bạn sử dụng các phương pháp không cần proxy (proxy từ capsolver) bạn sẽ nhận được điểm số kém, vì vậy khuyến nghị sử dụng proxy riêng của bạn. Nếu một trong các điểm không đúng, bạn sẽ nhận được điểm số kém, vì vậy các điểm này rất quan trọng để đạt được điểm từ 0.7-0.9.

Để giải quyết reCaptcha v3, Theo dõi chúng tôi Tài liệu
Đối với ví dụ này, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các tham số cần thiết. Các loại nhiệm vụ cho reCaptcha v3 là:

 • ReCaptchaV3Task: Loại tác vụ này yêu cầu proxy riêng của bạn.
 • ReCaptchaV3TaskProxyLess sử dụng proxy tích hợp sẵn của máy chủ.
 • ReCaptchaV3M1TaskProxyLess Một proxy tích hợp sẵn của máy chủ đang được sử dụng.
  Chúng ta sẽ sử dụng ReCaptchaV3Task. Ví dụ này sẽ là một trang thử nghiệm để xác minh điểm số của token của chúng tôi. Trang sẽ là Link, Chúng tôi sẽ cần proxy (nhà ở, trung tâm dữ liệu, công việc proxy di động), có khóa capsolver cân bằng, URL trang web chính xác và pageAction chính xác.
  Theo mặc định, pageAction là verify, nhưng trang web có thể được tùy chỉnh, vì vậy hãy nhớ rằng bạn phải kiểm tra xem đó là verify hay tùy chỉnh và bạn cũng có thể đọc nó để tìm hiểu cách Trang.
  Để giải quyết reCaptcha v3 cho trang kiểm tra, chúng ta chỉ cần gửi thông tin này cho capsolver:

⚡ Bước 1: Gửi thông tin cần thiết đến capsolver

POST https://api.capsolver.com/createTask
{
 "clientKey":"yourapiKey",
  "task":
    {
     "type":"ReCaptchaV3TaskProxyLess",
    "websiteURL":"https://antcpt.com/score_detector",
    "websiteKey":"6LcR_okUAAAAAPYrPe-HK_0RULO1aZM15ENyM-Mf",
    "pageAction": "homepage"
    }
}

🪄 Bước 2: Lấy kết quả của captcha đã được giải

Chúng ta sẽ cần lấy phương thức getTaskResult cho đến khi captcha được giải quyết.
Khuyến nghị kiểm tra taskId mỗi 3 giây hoặc 5 giây để xem captcha đã được giải quyết.

Ví dụ:

POST https://api.capsolver.com/getTaskResult
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json

{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId": "TASKID OF CREATETASK" //ID created by the createTask method
}

Sau khi giải quyết captcha, bạn có thể kiểm tra captcha token bằng cách gửi chúng đến trang web của bạn.

Ví dụ về cách sử dụng JS để gửi đến một trang web thử nghiệm:

var request = require('request');
var options = {
 'method': 'POST',
 'url': 'https://antcpt.com/score_detector/verify.php',
 'headers': {
  'Content-Type': 'application/json'
 },
 body: JSON.stringify({
  "g-recaptcha-response": "here the token of capsolver"
 })

};
request(options, function (error, response) {
 if (error) throw new Error(error);
 console.log(response.body);
});

Trang thử nghiệm sẽ trả về điểm số của token.

⚠️ Nếu token trả về một điểm số rất thấp và không được chấp nhận, có thể là bạn không tuân thủ bất kỳ điểm nào mà chúng tôi đã giải thích ở trên blog. Nếu sau khi làm đúng mọi thứ, token vẫn không được chấp nhận, chúng tôi khuyến nghị thêm 2 tham số bổ sung từ blog này

Tóm lại, giải quyết reCaptcha v3 có thể là một nhiệm vụ đáng gờm, nhưng với sự trợ giúp của capsolver.com, bạn có thể làm điều đó nhanh chóng và hiệu quả. Bằng cách tuân thủ các bước được đề cập ở trên, bạn có thể dễ dàng giải quyết reCaptcha v3 và đạt được điểm số 'giống con người'.

Đội ngũ Capsolver 💜

More