Blog
Làm cách nào để solve / giải quyết bất kỳ phiên bản nào của reCAPTCHA Enterprise v2, v2 invisible, v3, v3 enterprise điểm số 0.9

Làm cách nào để solve / giải quyết bất kỳ phiên bản nào của reCAPTCHA Enterprise v2, v2 invisible, v3, v3 enterprise điểm số 0.9?

Logo of Capsolver

CapSolver Blogger

How to use capsolver

06-Nov-2023

How to solve any reCaptcha version

🎯 Tổng quan

Hướng dẫn giải quyết reCaptcha bằng Capsolver.

Capsolver là dịch vụ giải quyết Captcha giúp bạn giải quyết Captcha.

Chúng tôi sử dụng thuật toán giải quyết Captcha được trang bị trí tuệ nhân tạo, giúp tăng tốc độ giải quyết và giảm đáng kể chi phí, mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho nhà phát triển.

Mục tiêu của bạn là giải quyết vấn đề không chấp nhận các giải pháp, với hướng dẫn này bạn sẽ khắc phục được vấn đề đó.

⚠️ Cảnh báo

Trước khi đọc bài viết này, nên nắm vững kiến thức cơ bản về cách giải quyết reCaptcha bằng API của chúng tôi. Kiểm tra tài liệu này: tài liệu reCaptcha v2 hoặc tài liệu reCaptcha v3

Trong hầu hết các trường hợp, yêu cầu trực tiếp reCaptcha của chúng tôi sẽ hoạt động bình thường. Tuy nhiên, có thể không hoạt động hoặc một số dữ liệu có thể bị thiếu, làm cho mã thông báo của bạn trở nên không hợp lệ.

Trong trường hợp này, bạn có thể gửi các tham số bổ sung như mô tả dưới đây để giúp có được điểm mã thông báo ổn định hơn:

🔎 Bước 1: Lấy phản hồi của giao diện người dùng (anchor).

 1. Truy cập vào trang web chứa reCaptcha
 2. Nhấp chuột phải và chọn Inspect Element (hoặc nhấn nút F12)
 3. Chuyển đến phần Network
 4. Bật tùy chọn preserve log
 5. Tải lại trang hiện tại (hoặc nhấn nút F5)
 6. Nếu reCaptcha tải đúng, bạn sẽ thấy một URL yêu cầu chứa /anchor
 7. Nhấp chuột phải vào yêu cầu anchor, chọn copy và sau đó copy phản hồi
 8. Chuyển đổi này response value Nhập base64, Bạn có thể sử dụng trang web này: https://www.base64encode.org/
 9. Lưu giá trị base64 này vào anchorBase64.txt
 10. Đừng đóng phần Inspect Element và trang web.

🌟 Bước 2: Lấy yêu cầu tải lại reCAPTCHA (reload fetch)

Bước này tương tự như bước 1. Nhưng thay vì sao chép phản hồi của anchor, bạn sẽ cần sao chép yêu cầu tải lại (reload request).

 1. Nếu bạn chưa đóng phần Inspect Element và trang web, bạn có thể tiếp tục với hướng dẫn này từ số này, nếu bạn đã đóng, bạn phải bắt đầu từ bước 1

 2. Xem yêu cầu chứa /reload

 3. Nhấp chuột phải vào yêu cầu tải lại, chọn copy và sau đó copy dưới dạng fetch

  🌀 Hãy nhớ rằng yêu cầu anchor và reload phải liên tiếp nhau. Điều này có nghĩa là yêu cầu anchor phải là cuối cùng trước yêu cầu tải lại.

 4. Chuyển đổi này fetch value Nhập base64, Bạn có thể sử dụng trang web này: https://www.base64encode.org/

 5. Lưu giá trị fetch base64 vào fetchBase64.txt

Sau khi bạn có anchorBase64.txt và fetchBase64.txt, bạn cần gửi chochúng tôi hai giá trị này. Bạn chỉ cần gửi một lần.

Đây là một ví dụ về JSON, hãy nhớ rằng có nhiều tham số là tùy chọn nên bạn có thể không cần sử dụng chúng.

Đọc tài liệu của chúng tôi để hiểu từng tham số.

💎 Bước 3: Gửi hai giá trị base64 này theo định dạng sau đây

"task": {
  //Required
  "type": "ReCaptchaV2Task", //Always prioritize task types that use your own proxy, should improve a lot the pass ratio, proxyless is not good for high security
  //Required
  "websiteURL": "https://www.google.com/recaptcha/api2/demo",
  //Required
  "websiteKey": "6Le-wvkSAAAAAPBMRTvw0Q4Muexq9bi0DJwx_mJ-",
  // Paste your saved anchor and reload base64 content
  "anchor":"base64 content",
  "reload":"base64 content"
  }

⚠️ Bạn chỉ cần gửi một lần

🌟 Thêm thông tin về cách giải quyết reCaptcha

Tài liệu:
ReCaptcha V2 Tài liệu
ReCaptcha V3 Tài liệu
Hãy đọc những bài viết này:
Cách giải quyết reCaptcha v3
Cách giải quyết reCaptcha v2

Bằng cách áp dụng các chiến lược được trình bày ở trên, bạn có thể dễ dàng giải quyết các thách thức của phiên bản doanh nghiệp reCAPTCHA v2/v3. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tùy chỉnh chi tiết để đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hệ thống dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Đội ngũ Capsolver 💜

More