Blog
Làm thế nào để dễ dàng vượt qua bất kỳ phiên bản hCaptcha với Capsolver

Làm thế nào để dễ dàng vượt qua bất kỳ phiên bản hCaptcha nào bằng cách sử dụng Capsolver

Logo of Capsolver

CapSolver Blogger

How to use capsolver

06-Nov-2023

How to solve any hCaptcha version using CapSolver

🎯 Tổng quan

Hướng dẫn này sẽ chỉ bạn cách giải quyết bất kỳ phiên bản nào của hCaptcha bằng cách sử dụng Capsolver.

Capsolver là một Dịch vụ Giải mã Captcha giúp bạn giải quyết Captcha.

Chúng tôi sử dụng các Thuật toán Giải mã Captcha được trang bị trí tuệ nhân tạo, giúp tăng tốc độ giải quyết và giảm đáng kể chi phí, mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho các nhà phát triển.

Mục tiêu là giải quyết vấn đề việc việc giải quyết không được chấp nhận, với hướng dẫn này bạn sẽ khắc phục được vấn đề đó.

⚠️ Cảnh báo

Trước khi đọc blog này, nên hiểu về cách giải quyết hCaptcha cơ bản bằng API của chúng tôi. Kiểm tra tài liệu này: docs

Trong hầu hết các trường hợp sử dụng, việc yêu cầu trực tiếp hCaptcha của chúng tôi sẽ hoạt động bình thường. Tuy nhiên, có thể không hoạt động hoặc một số dữ liệu có thể bị thiếu, làm cho mã thông báo của bạn không hợp lệ.

Trong trường hợp này, bạn có thể gửi thông tin tham số bổ sung như mô tả dưới đây để giúp thu được điểm mã thông báo ổn định hơn:

🔎 Bước 1: Lấy giá trị fetch của getCaptcha và chuyển đổi thành base64.

 1. Truy cập vào trang web mà hCaptcha hiển thị.
 2. Mở inspect element (nút F12) Sau đó đi tới network
 3. Khi bạn đang ở phần network, nhấn F5 trên trang web mà hCaptcha xuất hiện.
 4. Bạn sẽ thấy một URL có chứa getCaptcha trong URL.
 5. Nhấp chuột phải vào URL đó, sao chép và chọn "Copy as fetch".
  How to obtain getCaptcha fetch value
 6. Chuyển đổi giá trị đã sao chép thành base64, bạn có thể sử dụng trang web này: base64 encode website
 7. Lưu giá trị base64 vào tệp getCaptchaBase64.txt

🌟 Step 2: Gửi giá trị base64 theo định dạng sau

Tham số JSON mới mà bạn cần thêm vào cấu hình JSON hiện tại của bạn là:
getCaptcha và nên như sau "getCaptcha":"Văn bản bạn đã chèn vào getCaptchaBase64.txt"

Đây là một ví dụ JSON, hãy nhớ rằng có nhiều tham số là tùy chọn, vì vậy bạn có thể không cần chúng.
Đọc tài liệu của chúng tôi để hiểu từng tham số.

{
 "clientKey": "YOUR_API_KEY",
 "task": {
  //Required. Can use HCaptchaTaskProxyless or HCaptchaTask
  "type": "HCaptchaTaskProxyLess",
  //Required
  "websiteURL": "https://hcaptcha.com/",
  // Required
  "websiteKey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  // Optional
  "isInvisible": true,
  // Optional
  "enterprisePayload": {
   //Optional, required if the site have HCaptcha Enterprise
   "rqdata": ""
  },
  //Optional, this is required if you use HCaptchaTask
  "proxy": "http:ip:port:user:pass",
  // socks5:ip:port:user:pass
  //Optional
  "getCaptcha": "fetch request base64 content",
  "userAgent": ""
 }
}

⚠️ Bạn chỉ cần gửi một lần

🌟 Thêm thông tin về cách giải quyết hCaptcha

Tài liệu:
Tài liệu hCaptcha

Blogs:
Cách giải quyết hCaptcha Enterprise
Cách giải quyết hCaptcha

Bằng cách áp dụng các chiến lược được trình bày ở trên, bạn có thể dễ dàng giải quyết các thách thức của hcaptcha. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tùy chỉnh chi tiết để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hệ thống dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Đội ngũ Capsolver 💜

More

hcaptcha
Announcement Regarding Recent Instability of hCaptcha Service

We apologize for the recent instability of the hCaptcha service caused by image updates.hcaptcha is updated very frequently now, we were keep updating everyday to catch up with the progress.vThere will be some unstable times every day. We deeply regret any inconvenience caused.If you encounter new images that render the service unavailable, please wait for us to update them. If you have any further questions, please feel free to contact us at any time.

hCaptcha

28-Nov-2023

How to solve hCaptcha using Selenium [Javascript] with Capsolver Extension
How to solve hCaptcha using Selenium [Javascript] with Capsolver Extension

Learn to seamlessly solve hCaptcha with Selenium javascript and Capsolver Extension, a detailed guide on setting up and automating captcha solutions effectively

hCaptcha

23-Nov-2023

How identify and obtain hCaptcha rqdata
How identify and obtain hCaptcha rqdata

Learn to identify and obtain hCaptcha rqdata for effective captcha solving. Follow our step-by-step guide on using Capsolver's tools and techniques.

hCaptcha

21-Nov-2023

Làm thế nào để dễ dàng vượt qua bất kỳ phiên bản hCaptcha với Capsolver
Làm thế nào để dễ dàng vượt qua bất kỳ phiên bản hCaptcha nào bằng cách sử dụng Capsolver

Discover how to solve any version of hCaptcha using Capsolver: Detailed guidance on fetch value retrieval, base64 conversion, and JSON configuration

hCaptcha

06-Nov-2023

How to solve hCaptcha with Node.JS
How to solve hCaptcha with Node.JS

In this article, we will show you how to solve hCaptcha with Node.JS.

hCaptcha

27-Sep-2023

How to solve hCaptcha Enterprise with Python
How to solve hCaptcha Enterprise with Python

In this article, we will show you how to solve hCaptcha Enterprise with Python.

hCaptcha

25-Sep-2023