Thu hoạch dữ liệu: Tin tức mới nhất về Scraping trên web vào năm 2024

Logo of Capsolver

CapSolver Blogger

How to use capsolver

26-Mar-2024


Trong thời đại kỹ thuật số, thông tin có giá trị phân tán trên nhiều nguồn khác nhau, từ các trang web đến các tài liệu định dạng khác nhau. Hãy tưởng tượng sức mạnh của việc thu thập và tận dụng dữ liệu này cho mục tiêu cụ thể của bạn. Đó chính là điều mà thu hoạch dữ liệu đề cập đến!

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn hiểu biết toàn diện về thu hoạch dữ liệu, các ứng dụng của nó, quy trình liên quan, những thách thức đối diện và các công cụ để vượt qua chúng. Hãy bắt đầu!

Mã Bonus

Mã bonus cho Capsolver: AMN. Sau khi đổi, bạn sẽ nhận được 5% thêm sau mỗi lần nạp tiền, không giới hạn
image

Hiểu về Thu Hoạch Dữ Liệu

Thu hoạch dữ liệu là quá trình thu thập thông tin từ một hoặc nhiều nguồn, chẳng hạn như các trang web, tài liệu văn bản (ví dụ như PDF, tệp Word), tệp bảng (ví dụ như bảng tính, tệp CSV) và các bộ dữ liệu hiện có.

Trong ngữ cảnh của web, việc thu thập dữ liệu thường được gọi là "web scraping", nó bao gồm việc trích xuất dữ liệu từ các trang web và trang web. Khi dữ liệu mong muốn được thu thập, nó sẽ được tổng hợp, làm sạch và xuất ra dưới các định dạng dễ sử dụng, cho phép truy cập và phân tích dễ dàng bởi các thành viên trong nhóm của bạn. Người dùng kinh doanh sau đó có thể tận dụng dữ liệu này cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như xây dựng hồ sơ người dùng, ra quyết định và thu thập thông tin quý báu.

Kể từ năm 2024, sự tiến bộ trong các công nghệ tự động và trí tuệ nhân tạo (AI) đã làm cho việc thu hoạch dữ liệu trở nên hiệu quả và dễ dàng hơn, bao gồm cả việc thu thập dữ liệu trực tuyến và địa phương, cũng như việc thu thập dữ liệu sinh trắc học.

Ứng dụng và Trường Hợp Sử Dụng của Thu Hoạch Dữ Liệu

Thu hoạch dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong các nhiệm vụ liên quan đến nhiều ngành và ứng dụng. Người dùng ở mọi loại và cấp độ chuyên môn sử dụng nó cho các mục tiêu cuối khác nhau. Dưới đây là một số trường hợp sử dụng phổ biến:

  • Cá nhân: Theo dõi giá trực tuyến để có thêm ưu đãi tốt hơn, tăng năng suất, giám sát các cơ hội việc làm, tăng cường tổ chức cá nhân và cải thiện hiệu suất trong các nhiệm vụ hàng ngày.
  • Công ty: Phân tích hành vi của khách hàng, tinh chỉnh các chiến lược tiếp thị, cải thiện các sản phẩm, ra quyết định có hiểu biết và tối ưu hoá hoạt động để có lợi thế cạnh tranh.
  • Chính phủ: Tham gia vào an ninh quốc gia, xâylập chính sách công cộng, phân bổ tài nguyên một cách hiệu quả, đánh giá ý kiến của công chúng và thích ứng với các nhu cầu xã hội mới nổi.

Thu hoạch dữ liệu cũng rất quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu y học, chăm sóc cá nhân hóa cho bệnh nhân, giám sát truyền thông xã hội và phân tích chiến dịch cho các nhà tiếp thị.

Quy trình Thu Hoạch Dữ Liệu

Dưới đây là các bước chung được thực hiện trong quy trình thu hoạch dữ liệu:

  • Xác định nguồn dữ liệu: Định vị các nguồn dữ liệu phù hợp với mục tiêu cụ thể của bạn, chẳng hạn như các trang web, tập dữ liệu hoặc kho chứa chứa thông tin mong muốn.
  • Sử dụng công cụ trích xuất dữ liệu: Sử dụng một công cụ để đơn giản hóa quá trình trích xuất dữ liệu từ các tài liệu nguồn. Tùy thuộc vào yêu cầu của bạn, điều này có thể là một thư viện phân tích dữ liệu, một công cụ không cần mã hoá hoặc một ứng dụng máy tính để bàn. Công cụ tự động hóa giúp thu hoạch dữ liệu trở nên nhanh chóng và chính xác hơn.
  • Xuất dữ liệu dưới định dạng tiện lợi: Sau khi trích xuất dữ liệu, biến đổi nó thành định dạng phù hợp với nhu cầu của bạn. Các định dạng phổ biến nhất để tích hợp vào các công cụ phân tích là CSV, XML và JSON. Bạn cũng có thể cần lưu trữ thông tin đã thu thập trong một cơ sở dữ liệu.

Hãy xem một ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn cách hoạt động của quy trình này. Hãy lấy việc thu thập dữ liệu của Amazon làm ví dụ:

Để bắt đầu, đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Python trên hệ thống của mình. Tiếp theo, cài đặt các thư viện sau bằng pip:

  • Requests: Được sử dụng để gửi các yêu cầu HTTP đến trang web Amazon.
  • BeautifulSoup: Một thư viện để phân tích HTML và trích xuất dữ liệu.

Gửi yêu cầu đến Amazon:

Để trích xuất dữ liệu từ Amazon, chúng ta cần gửi các yêu cầu HTTP đến trang web và lấy nội dung HTML của các trang. Chúng ta có thể sử dụng thư viện Requests để thực hiện điều này. Dưới đây là một ví dụ về việc gửi yêu cầu để lấy nội dung HTML của một trang sản phẩm Amazon:

import requests

url = "https://www.amazon.com/product-page-url"
response = requests.get(url)
html_content = response.text

Bây giờ chúng ta có nội dung HTML của trang và có thể tiếp tục với việc phân tích và trích xuất dữ liệu.

Phân tích HTML với BeautifulSoup:

Khi chúng ta đã có nội dung HTML của một trang, chúng ta có thể sử dụng BeautifulSoup để phân tích cú pháp HTML và trích xuất dữ liệu mong muốn. Điều này có thể bao gồm thông tin sản phẩm, đánh giá, giá cả và nhiều hơn nữa. Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng BeautifulSoup để trích xuất tiêu đề của một sản phẩm từ một trang Amazon:

from bs4 import BeautifulSoup

soup = BeautifulSoup(html_content, "html.parser")
title = soup.find("span", id="productTitle").text.strip()

Bây giờ chúng ta đã trích xuất được tiêu đề sản phẩm và có thể tiếp tục với việc trích xuất dữ liệu khác.

Lựa chọn Công cụ Trích xuất Dữ liệu Đúng

Với sự phức tạp ngày càng tăng của các biện pháp captcha, việc chọn lựa công cụ phù hợp để trích xuất dữ liệu trở nên quan trọng. Chỉ có các công cụ giúp bạn tránh bị chặn mới đảm bảo kết quả hiệu quả và hiệu quả. Có hai loại công cụ trích xuất dữ liệu chính:

Đối với mọi người: Các tiện ích mở rộng trình duyệt và ứng dụng desktop cho phép truy xuất dữ liệu mà không cần mã. Mặc dù dễ sử dụng đối với người dùng ở mọi trình độ kỹ năng, nhưng các công cụ này thường đi kèm với các hạn chế, như dễ gặp lỗi, dễ phát hiện bởi các trang web và cung cấp ít hoặc không có tùy chỉnh.
Đối với nhà phát triển: Các thư viện phân tích dữ liệu có thể trích xuất dữ liệu từ nhiều nguồn, chẳng hạn như HTML, CSV và tài liệu văn bản. Các giải pháp tiên tiến cung cấp cách tùy chỉnh yêu cầu và tránh phát hiện bot.
Mặc dù các công cụ không cần mã hóa phù hợp cho việc trích xuất dữ liệu cơ bản, nhưng chúng thiếu tính linh hoạt cần thiết cho các nhiệm vụ phức tạp hơn. Đối với việc thu hoạch dữ liệu đáng tin cậy và hiệu quả, nhà phát triển thường cần định nghĩa logic trích xuất tùy chỉnh trong các tập lệnh tự động hóa.

Tuy nhiên, chỉ có tập lệnh tùy chỉnh một mình không đủ để xây dựng quy trình thu thập dữ liệu hiệu quả. Để thực sự giải quyết captcha, bạn cần một công cụ mạnh mẽ như CapSolver. Là một dịch vụ giải quyết captcha hàng đầu, CapSolver cung cấp các API và tiện ích mở rộng để giải quyết tự động hoặc tự do để giải quyết các loại CAPTCHA khác nhau mà bạn sẽ gặp phải khi trích xuất dữ liệu web, bao gồm cả những cái được sử dụng bởi các hệ thống tiên tiến. Bằng cách tích hợp CapSolver vào luồng làm việc thu hoạch dữ liệu của bạn, bạn có thể vượt qua những thách thức này và đảm bảo thu thập dữ liệu thành công.

Kết luận

Bài viết này đã cung cấp cho bạn một hiểu biết toàn diện về thu hoạch dữ liệu, các ứng dụng của nó, quy trình liên quan, những thách thức đối diện và các công cụ để vượt qua chúng. Bằng cách tận dụng sức mạnh của thu hoạch dữ liệu và các công cụ như CapSolver, bạn có thể mở khóa những thông tin quý giá, đạt được lợi thế cạnh tranh và ra quyết định có hiểu biết cho doanh nghiệp hoặc những nỗ lực cá nhân của bạn. Nếu bạn có nhu cầu cao về giải pháp CAPTCHA, bạn có thể liên hệ với CapSolver thông qua dịch vụ khách hàng hoặc Telegram để nhận được một ưu đãi bất ngờ.

More