recaptchav3

reCAPTCHA v3 là gì

Thay vì tương tác với người dùng, reCAPTCHA v3 tính toán điểm rủi ro của người dùng ở chế độ nền dựa trên hành vi của họ trên trang web. Nó cung cấp điểm (0,0 đến 1,0) cho chủ sở hữu trang web, cho biết mức độ đáng ngờ về hành vi của người dùng, với 1,0 rất có thể là con người và 0,0 rất có thể là bot.

reCAPTCHA v3 Demo

Bộ giải reCAPTCHA v3 tốt nhất

Capsolver là trình giải mã reCAPTCHA v3 rẻ nhất và nhanh nhất để vượt qua reCAPTCHA v3.

Capsolver sử dụng Thuật toán giải Captcha được hỗ trợ bởi AI, giúp tốc độ giải quyết nhanh hơn và giảm đáng kể chi phí, mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho nhà phát triển.

Độ tin cậy cao

Chúng tôi có tốc độ cập nhật nhanh nhất trong số các nhà cung cấp tương tự.

Không có rủi ro

Bạn chỉ trả tiền cho CAPTCHA đã bẻ khóa. Việc xem xét hợp tác chặt chẽ sẽ cấm mọi hoạt động bất hợp pháp.

Hỗ trợ AI

Chúng tôi sử dụng AI để giải mã xác thực hoàn toàn tự động.

Khả năng tương thích

Capsolver hoạt động với API của các dịch vụ nhận dạng hình ảnh xác thực thủ công phổ biến.

Giải pháp đa dạng

Capsolver cung cấp dịch vụ API và tiện ích mở rộng trên Chrome.

Đáng tin cậy

Hơn 1000 nền tảng đã tích hợp API của chúng tôi.

Cách giải quyết vấn đề captcha bằng Capsolver như sau:

Sau khi sử dụng dịch vụ Capsolver, khi người dùng gặp vấn đề về mã xác minh sẽ gửi yêu cầu đến Capsolver. Sau khi nhận được yêu cầu, Capsolver giải quyết vấn đề về mã xác minh cho người dùng một cách hiệu quả và nhanh chóng.

</> reCAPTCHA v3 API giải quyết:

(Thêm thư viện của bên thứ ba trên github)
Các giải phápĐịnh giá
reCAPTCHA v3

ReCaptchaV3Task

ReCaptchaV3TaskProxyLess

$1/1000 requests
reCAPTCHA v3 Enterprise

ReCaptchaV3EnterpriseTask

ReCaptchaV3EnterpriseTaskProxyLess

$3/1000 requests

Hướng dẫn cách vượt qua reCAPTCHA v3-API

Dịch vụ giải mã xác thực tự động Capsolver có thể dễ dàng vượt qua reCAPTCHA v3. Capsolver cung cấp hai dịch vụ giải Captcha giúp bạn giải reCAPTCHA v3.

Một trong những dịch vụ là sử dụng Capsolver's API , cách khác là tải xuống sự mở rộng trong Chrome.

Đăng ký cho CapSolver và nhận các dịch vụ hình ảnh xác thực của chúng tôi.

ReCaptchaV3Task

ReCaptchaV3Task is a task type that requires your own proxies to work. It's ideal for those who have a pool of reliable proxies at their disposal. The usage of personal proxies allows for greater control and customization over the solving process.

# pip install --upgrade capsolver
# export CAPSOLVER_API_KEY='...'

import capsolver
# capsolver.api_key = "..."
solution = capsolver.solve({
  "type": "ReCaptchaV3Task",
  "websiteURL": "https://www.google.com/recaptcha/api2/demo",
  "websiteKey": "6Le-wvkSAAAAAPBMRTvw0Q4Muexq9bi0DJwx_kl-",
  "proxy":"ip:port:user:pass", ...
})

ReCaptchaV3TaskProxyLess

If you don't have access to proxies or prefer not to use them, ReCaptchaV3TaskProxyLess is a perfect choice. It leverages the server's built-in proxy, making the process more streamlined and user-friendly.

# pip install --upgrade capsolver
# export CAPSOLVER_API_KEY='...'

import capsolver

# capsolver.api_key = "..."
solution = capsolver.solve({
  "type": "ReCaptchaV3TaskProxyLess",
  "websiteURL": "https://www.google.com/recaptcha/api2/demo",
  "websiteKey": "6Le-wvkSAAAAAPBMRTvw0Q4Muexq9bi0DJwx_kl-", ...
})

Step 1 : Creating a Task

To start the process, you need to create a recognition task using the createTask method.

Here's an example request:

POST https://api.capsolver.com/createTask

{
 "clientKey":"yourapiKey",
 "task": {
  "type":"ReCaptchaV3Task",
  "websiteURL":"https://antcpt.com/score_detector",
  "websiteKey":"6LcR_okUAAAAAPYrPe-HK_0RULO1aZM15ENyM-Mf",
  "pageAction": "homepage",
  "proxy":"yourproxy"
 }
}

Once the task is successfully submitted, you'll receive a Task ID in the response:

{
 "errorId": 0,
 "errorCode": "",
 "errorDescription": "",
 "taskId": "61138bb6-19fb-11ec-a9c8-0242ac110006"
}

Step 2 : Getting Results

Once you have the Task ID, you can use it to retrieve the solution. Submit the Task ID with the getTaskResult method. The results should be ready within an interval of 1s to 10s.

Here's an example request:

POST https://api.capsolver.com/getTaskResult
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json

{
 "clientKey":"YOUR_API_KEY",
 "taskId": "TASKID OF CREATETASK" //ID created by the createTask method
}

The response will include the solution token:

{
 "errorId": 0,
 "errorCode": null,
 "errorDescription": null,
 "solution": {
  "userAgent": "xxx",
  "expireTime": 1671615324290,
  "gRecaptchaResponse": "3AHJ....."
 },
 "status": "ready"
}

In the response, 'solution' contains the 'userAgent', the expiration time of the token 'expireTime', and the solution token 'gRecaptchaResponse'. After the captcha has been solved, you can check the captcha token by sending the token to the site, example:

var request = require('request');

var options = {
 method: 'POST',
 url: 'https://antcpt.com/score_detector/verify.php',
 headers: {
  'Content-Type': 'application/json',
 },
 body: JSON.stringify({ 'g-recaptcha-response': 'here the token of capsolver' }),
};

request(options, function (error, response) {
 if (error) throw new Error(error);
 console.log(response.body);
});

Giải quyết reCAPTCHA v3 bằng Capsolver SDK:

Hỗ trợ captcha phổ biến

Dễ dàng sử dụng Capsolver để giải quyết CAPTCHA

Chúng tôi đảm bảo rằng việc tích hợp các sản phẩm của chúng tôi vào cơ sở hạ tầng của bạn dễ dàng nhất có thể. Với sự hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và các mẫu mã sẵn sàng sử dụng, dự án web của bạn sẽ được khởi đầu nhanh chóng và dễ dàng là điều đảm bảo.

Tài liệu dành cho nhà phát triển

# pip install --upgrade capsolver
# export CAPSOLVER_API_KEY='...'

import capsolver

# capsolver.api_key = "..."
solution = capsolver.solve({
  "type": "ReCaptchaV3TaskProxyLess",
  "websiteURL": "https://www.google.com/recaptcha/api2/demo",
  "websiteKey": "6Le-wvkSAAAAAPBMRTvw0Q4Muexq9bi0DJwx_kl-", ...
})
package main

import (
  "fmt"
  capsolver_go "github.com/capsolver/capsolver-go"
  "log"
)

func main() {
  // first you need to install sdk
  //go get github.com/capsolver/capsolver-go
  //export CAPSOLVER_API_KEY='...' or
  //capSolver := CapSolver{ApiKey:"..."}

  capSolver := capsolver_go.CapSolver{}
  solution, err := capSolver.Solve(map[string]any{
    "type":    "ReCaptchaV3TaskProxyLess",
    "websiteURL": "https://www.google.com/recaptcha/api2/demo",
    "websiteKey": "6Le-wvkSAAAAAPBMRTvw0Q4Muexq9bi0DJwx_kl-",
  })
  if err != nil {
    log.Fatal(err)
    return
  }
  fmt.Println(solution)
}

Làm thế nào để vượt quareCAPTCHA v3-Bỏ qua phần mở rộng

Captcha Solving Extension supported in Chrome and Firefox browsers
Tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi cho phép bạn tự động giải quyết nhận dạng hình ảnh hoặc nhận dạng ký tự quang học (OCR).

Bao gồm reCAPTCHA v2, v3, hCaptcha, FunCaptcha, Cloudflare Turnstile, AWS WAF và nhiều loại khác.

hCaptcha
reCAPTCHA
FunCaptcha
Cloudflare
Aws
More types

Dùng thử miễn phí

Nhận biết hơn 15 loại hình ảnh xác thực khác
I'M NOT A ROBOT